Arbeid fra hvor som helst

Produktivitet

Lederassistenter kan også arbeide fra hvor som helst

Lesetid:  3 Minutter

I dagens verden kan smart teknologi og skydatabehandling gjøre det mulig for mange av oss å arbeide fra hvor som helst. Kan lederassistenter også arbeide eksternt?

 

Mange kjenner til akronymet WFH (working from home – arbeide hjemmefra), men hva med WFA (working from anywhere – arbeide fra hvor som helst)?  I en epoke med rask teknologisk endring har det å arbeide hjemmefra fort blitt erstattet av å arbeide fra hvor som helst – det vil si, hvor som helst der det finnes internettforbindelse. Det er en spennende mulighet med tanke på kostnader og tid som kan spares ved å unngå pendling og å måtte finne et sted nærmere hjemmet, og det er en måte å jobbe på som assistenter og sekretærer for ledere også kan bruke.

Ettersom hovedfunksjonen til lederassistenter/-sekretærer er å administrere arbeidsflyten til en administrerende direktør eller generaldirektør, er det stort rom for fleksibelt arbeid. Mange av oppgavene som kreves i disse stillingene, kan utføres eksternt, og mange administrerende direktører og personer i lignende stillinger bruker mye tid på farten og borte fra kontoret. Dermed arbeider lederassistenter/-sekretærer på en måte allerede eksternt. Så lenge de to kan kontakte hverandre ved behov, er det ikke noe problem.

Nå for tiden har tilkoblingsmulighetene som teknologien tilbyr, gjort fleksibelt arbeid mer tilgjengelig enn noensinne. Konseptet fleksiplass som en ansatts eneste faste plass er en voksende trend over hele verden, og det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. Et nytt miljø gir nye muligheter til nettverksbygging, og kombinert med den smidige naturen til virksomheter som liker tanken på fleksiplasser, skaper det en livlig atmosfære. Når du trenger den ekstra maskinvaren og programvaren som vanligvis finnes på et kontor, vil en god leverandør av fleksibelt arbeid ha fleksible møterom og fleksibel kontorplass tilgjengelig for bestilling etter behov. (Det er verdt å tenke på hvilken leverandør du skal velge: Hvis alle rommene på et fleksibelt sted er oppbestilt, er det mer sannsynlig at en leverandør av et større nettverk kan finne et rom til deg på en lokasjon i nærheten.)

Selv om mange arbeidsgivere frykter at grensen mellom arbeid og fritid kan forskyves når ansatte arbeider eksternt, viser bevisene det motsatte. I Harvard Business Review-artikkelen Is it Time to Let Employees Work from Anywhere? (Er det på tide å la ansatte få arbeide fra hvor som helst?) rapporterer Prithwiraj Choudhury, Barbara Z. Larson og Cirrus Foroughi funnene i den siste undersøkelsen deres. Det ble klart at det er en sammenheng mellom å jobbe hjemmefra og økt produktivitet mot å arbeide i kontoret – med andre ord, hold deg unna kontoret for å få ting gjort. 

Forskningen gir et interessant eksempel på virkningen den økte produktiviteten har på sluttresultatet. Adferden til patentgranskere ved det amerikanske handels- og patentkontoret viste dette: «En 4,4 % produktivitetsøkning representerer en tilført verdi på opptil $ 1,3 milliarder årlig i den amerikanske økonomien basert på den gjennomsnittlige økonomiske aktiviteten som ble generert fra hver innvilget patent.» Dette er et slående faktum som enkelt kan brukes i arbeidet til lederassistenter/-sekretærer. Hvis du tenker på kostnaden til en administrerende direktørs tid, vil alt du kan spare av den, ha en betydelig innvirkning på produktiviteten til virksomheten dere begge jobber for.

Regus støtter revolusjonen i fleksible kontorplasser med et verdensomspennende nettverk på lokasjoner som sentrale forretningsstrøk og forretningsparker i grøntområder og tilbyr en rekke alternativer, fra skrivebord til en gruppe av rom. Ikke bare er det effektivt når det gjelder utgifter (du betaler bare for det du trenger), det frigjør deg fra oppgaver som administrering av rengjøring og vedlikehold. Det er ikke i stillingsbeskrivelsen til en kapabel lederassistent eller -sekretær, men er likevel noe de ofte må ta seg av. Hvis du kan argumentere for at å arbeide fra hvor som helst kan fungere for hele bedriften, ikke bare for deg personlig, er det ingen grunn til at den administrerende direktøren ikke vil støtte et fleksibelt sted også.

 

Arbeid fra hvor som helst: Bestill dagkontorer eller møterom hos Regus