Hero-image-FlexibleWorkingInherentlySustainable_WEB

Produktivitet

Fleksibelt arbeid er naturlig bærekraftig

Lesetid:  3 Minutter

Fleksibelt arbeid reduserer ineffektivitet og sparer tid, penger og ressurser for virksomheter – samtidig som det hjelper mennesker og planeten.

 

Hvordan ville du følt det hvis det daglige arbeidslivet ditt fortsatte i sitt nåværende tempo og rutine det neste tiåret? Ville du følt deg begeistret? Bekymret? Ekstremt sliten?

Utbrenthet er nå offisielt klassifisert som en medisinsk tilstand. Vi lever i en tid der lengre arbeidstid, mer internasjonal reisevirksomhet, nettilkobling døgnet rundt og en kultur med selvoptimalisering betyr at vi er under konstant press om å få mest mulig ut av tiden. For de som har familieforpliktelser og helseproblemer er det enda vanskeligere. Det fører til spørsmålet: Hvor bærekraftig er alt dette?

I tillegg vet vi at vi forbruker altfor mye. Den gjennomsnittlige amerikaneren har gjennom sin livsstil et karbonavtrykk på 21 tonn hvert år (for briter er det 11,7 tonn). Jobbreiser, pendling, spise på farten – alt dette teller. Og etter hvert som mange av oss blir klar over hvordan våre hverdagslige handlinger og valg har en innvirkning på klimakrisen, er det ikke rart vi er ute etter alternativer i arbeids- og privatlivet.

Selv om det ikke finnes en magisk løsning, kan vi alle ta et skritt tilbake og tenke mer over hvor det finnes mulighet til ¨å forvalte vår tid, våre ansatte og våre ressurser på en mer fornuftig og bærekraftig måte. I mange tilfeller er svaret å ty til en fleksibel arbeidskultur.

Som en start vil alternativet med fleksibelt arbeid gjøre at flere mennesker føler de kan delta. Enten det er muligheten til å jobbe deltid, hjemmefra eller å ha en komprimert arbeidstid, kan det utgjøre en enorm forskjell for de som opplever utbrenthet, småbarnsforeldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller ansatte i en viss alder. Personer i disse gruppene vil føle seg mer i stand til å søke på en stilling og bidra med sine ferdigheter i en virksomhet som har retningslinjer for fleksibelt arbeid.

Per i dag nevner bare 9,8 % av stillingsannonser i Storbritannia at arbeidsgiveren tilbyr fleksible arbeidsordninger. Og likevel fant en fersk undersøkelse at 57 % av heltidsansatte arbeidstakere i Storbritannia ønsker å avskaffe den tradisjonelle arbeidsdagen fra kl. 9 til 17, til fordel for en arbeidskultur som er mer fleksibel og i tråd med kravene til en moderne livsstil.

Ettersom vi kollektivt er ute etter mer effektive måter å få arbeidet gjort på, setter vi pris på arbeidsgivere som stoler tilstrekkelig på oss til å gi oss friheten til å ta i bruk våre mest produktive arbeidsrutiner. Ved å implementere en fleksibel arbeidskultur vil virksomheten få en mer mangfoldig, tilfreds og sunn arbeidsstyrke – noe som fører til at medarbeidere beholdes og virksomhetens konkurransedyktighet styrkes.

Det er også miljømessige fordeler ved å ta i bruk mer fleksibel arbeidsplasskultur. I stedet for å leie en fast mengde konvensjonelle kontorplasser i bysentrum, kan man benytte seg av de stadig flere fleksible arbeidsområdene som dukker opp i mange nabolag, inkludert i forsteder. Dette betyr kortere pendletider for ansatte – så de bruker mindre tid på å bidra til CO2-utslipp og mer tid sammen med sine nære og kjære. Fleksible arbeidsplasser gir også muligheten til å oppskalere eller nedskalere plassen som virksomheten krever til forskjellige tider – så man bare bruker ressursene man faktisk trenger.

Av natur er fleksibelt arbeid bærekraftig, fordi det handler om å tenke nytt for å gjøre ting mer effektivt. Regus-sentre er optimert for å oppfylle kravene til sine leietakere – sløsing minimeres, lokalene er av høy kvalitet og er designet med tanke på produktivitet og mental velvære, og ulike betalingsløsninger tilbys for å passe til en rekke budsjetter. I tillegg fjerner Regus bryet med å drive et kontor. Personale ved Regus-sentre er der for å ta hånd om alt, noe som gir dere tilbake tiden dere vanligvis ville brukt på vedlikehold og administrative oppgaver.

Fleksibelt arbeid er en grunnpilar i en mer bærekraftig fremtid. Forespørselen fra vår globale arbeidsstyrke er der, og effektiviteten det gir arbeidsgivere er tydelig. For at det skal bli mer allment – og for at flere forretninger skal introdusere policyer for fleksibelt arbeid – må disse virksomhetene som nyter godt av fordelene, la det bli kjent. Da kan andre se at det fungerer, og potensielle ansatte kan vise hvor mye de setter pris på dette ved å søke på ledige stillinger hos dem.

Vi er på rett vei til en mer progressiv, fleksibel måte å få virksomhetene vår til å blomstre på. Og privatlivene våre, økonomien vår og planeten vil takke oss for det.

 

Finn ut hvordan fleksibelt arbeid kan hjelpe med å drive virksomheten på en mer bærekraftig måte