Har «flyskam» en innvirkning på hvordan vi driver forretninger?

Trender

Har «flyskam» en innvirkning på hvordan vi driver forretninger?

Lesetid:  3 Minutter

Med flyskam som nok en faktor å ta med i betraktningen ved forretningsreiser, velger mange nå i stedet videokommunikasjon og togreiser for å holde forretningsmøter.

 

I flere tiår har forretningsreisende og turister tatt det for gitt at de kan reise verden rundt med fly, men konseptet flyskam kan føre til en endring i denne adferden. Uttrykket, som har røtter i Sverige, betyr altså å føle skam over å fly, og får folk til å unngå flyreiser for å bidra til å redusere karbonutslipp.

Til tross for at flyreiser utvilsomt har gjort verden mindre, hevder enkelte kritikere at målt i C02 som slippes ut for hver kilometer reist per reisende, er flyreiser den reisemåten som har størst utslipp.

Konseptet flyskam har spredt seg utover Europa over de siste 18 månedene, etter å ha startet i Sverige, og får støtte fra høyprofilerte miljøforkjempere som Greta Thunberg, som aldri reiser med fly.

Konseptet har betydning for forretningsreisende, siden potensielle medarbeidere og kunder ofte nevner etiske holdninger som et av elementene som mest sannsynlig vil tiltrekke dem til en ny virksomhet.

Ifølge en undersøkelse sier nesten 40 % av millenniumsgenerasjonen at de har valgt en jobb på grunn av virksomhetens bærekraft. I en annen undersøkelse sa 64 % at de ikke ville ta en jobb i et firma som ikke tar noe samfunnsansvar, mens tre fjerdedeler sa de ville godta en lavere lønn for å arbeide i et firma som delte deres verdier.

Tidligere ville det ha vært en stor utfordring for et firma å operere globalt hvis medarbeiderne ikke kunne fly mellom steder for forretningsmøter, men med teknologiske fremskritt som videokommunikasjon og lynraskt bredbånd er dette nå ofte unødvendig.

Én av tjenestene som Regus tilbyr, er møterom som kan bestilles etter behov på timebasis, og som gir tilgang til denne type teknologi. Dette gjør det mulig for kunder holde møter med andre rundt omkring i verden, på en beliggenhet som er praktisk for dem, med alle tekniske behov tatt hånd om.

«Vi gir kunder muligheten til å ha produktive møter», sier Michael Holmes, kommersiell direktør hos Regus. «Selv om det er et møte mellom to forskjellige team i to forskjellige deler av verden, kan de fortsatt ha et produktivt møte uten å måtte reise med fly for å møtes ansikt til ansikt.»

Michael Holmes, kommersiell direktør hos Regus

«Med teknologiske utviklinger, og mylderet av plattformer for videokommunikasjon som nå finnes på de fleste bærbare datamaskiner på arbeidsplassen, er det fullt mulig å ha veldig produktive «virtuelle» møter som ikke var mulig for 10 eller 12 år siden.»

Hvis kunder trenger å komme nærmere et spesielt sted for å holde et møte, kan et annet aspekt av det Regus tilbyr, gjøre det enklere å holde seg på bakken – størrelsen på Regus-nettverket og beliggenheten i nærheten av viktige transportknutepunkter som togstasjoner.

«Noe av det som gjør at vi skiller oss ut, er hvor utstrakt nettverket vårt er», sier Holmes. «Uansett hvem du prøver å få kontakt med eller møte, er det sannsynlig at vi har et senter eller et møterom på den lokasjonen.»

Togreiser har faktisk blitt den viktigste alternative transportmetoden for reisende som vil unngå flyreiser, noe som har ført til ytterligere et begrep med røtter i Sverige – togskryt. Med Regus-lokasjoner på eller i nærheten av togstasjoner i alt fra Cornavin i Geneve til Brugge i Belgia, finnes det et mangfold av muligheter for forretningsreisende som vil unngå flyreiser. Holmes konkluderer: «I alle våre møterom vil du få Wi-Fi av høyeste kvalitet og fasiliteter til videokommunikasjon kan ordnes enkelt.»

 

Med 3300 lokasjoner i mer enn 1000 byer og tettsteder i mer enn 120 land, er det kanskje mulig at Regus kan bistå dere med å håndtere møtebehovene?