A laptop with hands holding a phone, with a cat lying by the side

Beretninger

Det kan bli mindre fristende å arbeide hjemmefra

Lesetid:  3 Minutter

Det blir mer og mer populært å arbeide hjemmefra, men produktiviteten kan trues av et uprofesjonelt miljø med bråkete familier og mangel på utstyr.

 

Hvis du er en av de flere millionene som har sett videoen av professor Robert Kelly som gir et direktesendt intervju om sørkoreansk politikk til BBC, da barnet hans – med perfekt komisk timing – kommer styrtende inn på kontoret midt i intervjuet, vil du sannsynligvis huske det med et smil.

Men hjemmearbeidere vil nok føle sympati når de ser videoen – som gikk viralt og gjorde den amerikanske akademikeren berømt for en stakket stund.

Spør enhver som jobber hjemmefra, og de vil si seg enig at det ikke er uten utfordringer, uansett om det betyr å bli forstyrret av smårollingen og babyen i løpet av den viktige videokonferansen, oppleve frustrerende teknologiske problemer eller føle seg isolert.

Likevel er antallet hjemmearbeidere på vei oppover: 4,2 millioner personer i Storbritannia arbeider hjemmefra (en økning på mer enn 800 000 på et tiår), noe som utgjør 13,7 % av arbeidsstyrken, ifølge ONS (Office of National Statistics).

Arbeidslandskapet er definitivt i endring. En ny generasjon av talentfulle, teknisk kunnskapsrike arbeidere, kjent som «fleksibilitetsgenerasjonen», ønsker å jobbe når det passer dem, og like viktig, på et sted som passer dem.

Ifølge en nylig undersøkelse gjennomført av IWG – International Workspace Group, og ledende global tilbyder av fleksible arbeidslokaler – arbeider nå mer enn halvparten av ansatte globalt sett, utenfor hovedkontoret halve uken, i business lounger, eksterne kontorer eller hjemme.

Fordelene er mange, men det å opprettholde en sunn balanse mellom arbeidsliv og privatliv er nøkkelen. Ta pendling for eksempel. Selv om en tredjedel av de spurte gjør mest mulig ut av pendlingen ved å benytte den til å utføre noen arbeidsoppgaver (48 %), definerer to av fem pendlingen som «den verste» delen av dagen deres.

Adam Cox, grunnleggeren av Work from Home Week: «Reduksjon i pendletid kan hjelpe med å forbedre arbeideres mentale helse, redusere tretthet og øke den globale produktiviteten ved å gi medarbeiderne mer fleksibilitet.»

Færre distraksjoner (75 %), færre forstyrrelser fra kolleger (74 %) og minimalt med kontorpolitikk (65 %) ble også oppgitt som grunner til å velge å jobbe hjemmefra, ifølge en rapport gjennomført i fjor av FlexJobs.

Legg dette til komforten med å være i kjente omgivelser, nyte en større grad av kontroll over miljøet vårt og unngå eksponering for sykdommer og stress, og produktiviteten ved fjernarbeid kan øke ytterligere.

Paradoksalt kan det å jobbe hjemmefra føre til mange nye utfordringer, trass i at det gjør livene våre enklere. Som alle som har hatt sine dyrebare tanker eller en viktig konferansesamtale forstyrret av barn eller dørklokken kan fortelle om, skjer ikke forstyrrelser bare på et kontor.

De som helst vil unngå et «Robert Kelly-øyeblikk», må sørge for at de har klare grenser i hjemmet, for å skape et produktivt arbeidsmiljø.

Som det kanadiske senteret for yrkesrelatert helse og sikkerhet foreslår, krever dette: «Et område eller rom der det er enkelt å konsentrere seg – helst adskilt fra andre boområder og unna fjernsynet, med det sikkerhetsnivå som kreves av arbeidsgiver, og medlemmer i husstanden som vil forstå at du arbeider, og som ikke vil forstyrre deg unødig.»

Ifølge IWGs rapport er det mange virksomheter – selv om de er raske til å innse fordelene med fleksibiliteten i arbeidslandskapet – som fortsatt kommer til kort med å tilby de grunnleggende kravene for å lykkes med å arbeide hjemmefra, som det å ha de riktige verktøyene for jobben.

Selv om 57 % av arbeidere sier at de har et fullt utstyrt hjemmekontor, er det bare 28 % som bekrefter at arbeidsgiver bidro med oppsettskostnadene. Hvis en arbeider har vanskeligheter med tilgang til en skriver, eller en treg Internett-tilkobling, vil fordelene med å arbeide hjemmefra bli redusert.

Og når man legger til manglende evne til å «slå av», fristelse til å utsette arbeidet, ha litt menneskelig interaksjon, mangel på samarbeid i arbeidsmiljøet og mulige dårlige vaner (høres plyndring av kjøleskapet kjent ut?), så er det å arbeide hjemmefra kanskje ikke for alle.

Men om man holder ut, kan fordelene – styrket moral, økt motivasjon, høyere produktivitet, bekvemmelighet, en forbedret balanse mellom arbeid og privatliv – være betydelige for både arbeidsgivere og ansatte.

 

Finn ut mer om IWGs globale arbeidsplassundersøkelse og konklusjonene av denne