Hos Regus Fuente Bella

Nyhetsrom

Hvilken type gjenopprettingsplan passer bet for virksomheten?

Lesetid:  2 Minutter

Regus sin nye, raske gjenopprettingsløsning foregriper det uventede, og gir virksomheter tilgang ved forespørsel og ad hoc-tilgang til et reservearbeidssted.

 

Hva er planen hvis kontoret plutselig ikke kan brukes? Hvor vil medarbeiderne få gjort arbeidet i tiden det tar å fikse elektriske enheter, reparere skader etter en naturkatastrofe, eller i løpet av en uke med politiske protester som forhindrer tilgang til bygningen? 

Hver virksomhet har et visst antall «må ha»-verktøyer som er nødvendige for å  betjene kundene – sentrale IT-systemer, programvare, maskinvare og kontakt ansikt til ansikt. Kanskje virksomheten din ikke vil tape så mye på å la medarbeiderne arbeide en dag hjemmefra, hvis de 24 timer senere kan komme sammen for å arbeide på et alternativt kontor. Eller kanskje virksomheten vil lide dersom teamet med programvareteknikere ikke har umiddelbar tilgang til en ny kontorplass, med verktøyene og teknologien på plass så de kan komme raskt i gang uten forsinkelser? 

En annen viktig faktor er at uforutsigbare hendelser av natur selvsagt er uforutsigbare. Fremtidsrettet planlegging, øving, testing og detaljerte gjenopprettingsplaner er det beste å satse på for å minimere avbrudd. Men hva om katastrofen rammer, og den har mye større innvirkning på driften enn du hadde planlagt? Hva om orkanen varer lenger enn det værvarslet sa? Hva om du undervurderer antallet medarbeidere du trenger å flytte for å holde driften i gang? 

Som en del av Regus sine løsninger for katastrofegjenoppretting, tilbys tre typer med alternative kontorplasser ved 3000 lokasjoner rundt om i verden. 

  • En dynamisk løsning tilbyr teamene er nytt kontor som står klart og venter på dem med egnet arbeidsplass, enten samme dag eller neste virkedag, alt etter hendelse.  
  • En reservert løsning garanterer at den alternative kontorplassen fra Regus er permanent tilgjengelig for viktige teammedlemmer umiddelbart og døgnet rundt.  
  • Det nyeste tilbudet er rask løsning, en ad hoc-løsning som lar kundene bruke alternative kontorplasser ved forespørsel (litt som «pay-as-you-go»).  

Kanskje gjenopprettingsplanen sier at de ansatte bør arbeide hjemmefra til kontorplassen kan brukes igjen. Men medarbeideres toleranse for å jobbe hjemmefra under avbrudd har vist seg å bli redusert over tid. Hvis innvirkningene fra en katastrofe varer lenger enn forventet, vil kanskje bedriftsledere ønske å samle medarbeiderne i et profesjonelt kontormiljø for ikke å miste fremdrift. I dette tilfellet vil den raske løsningen fra Regus være det beste svaret for å være trygg på å ha en slik kontorplass.  

Eller la oss tenke oss at en problematisk hendelse påvirker hele byen. I slike tilfeller kan den alternative kontorplassen i gjenopprettingsplanen bli overfylt – eller den kan også være utilgjengelig på grunn av hendelsen – og bedriftsledere må kanskje lete andre steder. Med den raske gjenopprettingsløsningen fra Regus kan det garanteres kontorplass. 

Det kan også hende at en administrerende direktør har planer om å flytte et visst antall medarbeidere til et alternativt kontor under en krise – for eksempel toppledelsen. Men når katastrofen rammer, innser de kanskje at de faktisk også trenger at det tekniske teamet fortsetter det kontorbaserte arbeidet. Med den raske løsningen kan virksomheter supplere sin gjeldende gjenopprettingsplan slik at ytterligere medarbeidere kan få tildelt kontorplass – ikke bare de som er angitt i gjenopprettingsplanen. 

Den nye, raske gjenopprettingsløsningen fra Regus tar høyde for at – selv om vi kan forutse innvirkningene fra en katastrofe og planlegge hvordan å komme seg i gang igjen – det er umulig å forutse absolutt alt. Det er viktig at gjenopprettingsløsningene også er så fleksible som mulig, at de foregriper det uventede og er forberedt på å gi aktiv støtte til kunder, uansett hva som skulle dukke opp. 

 

Dynamisk, Reservert eller Rask – hvilken gjenopprettingsløsning er best for din virksomhet?