Beklager, vi finner ikke {{term}}. Prøv igjen.
Regus' respons på covid-19
Shareholder Information
Dato Dokumenttittel PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Dato Dokumenttittel PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Hva er en registrator?

Din eierandel hos Regus er oppført i et aksjonærregister. Registeret er en liste med navn og adresser for alle aksjonærer i Regus, samt antallet aksjer hver enkelt eier. På vegne av selskapet ivaretas registeret av Capita Registrars («registratoren»). Regus sin registrator oppdaterer registeret når dine personlige forhold eller ditt eierskap endrer seg, og sender også ut utbyttesjekker og aksjebrev.

Ifølge loven er registeret et offentlig dokument som registratoren må gjøre tilgjengelig for innsyn ved forespørsel. En forespørsel må inneholde navnet på og adressen til personen som søker innsyn, en erklæring av hva informasjonen skal brukes til, hvorvidt den skal deles med andre, og i så tilfelle med hvem og til hvilken hensikt. Regus vil ikke oppgi informasjon om individuelle aksjonærer til tredjeparter utover vår juridiske forpliktelse til å gjøre dette.

Hva skal jeg gjøre med aksjebrevet mitt?

Aksjebrev beviser eierskapet ditt og bør oppbevares på et trygt sted. Du trenger dem dersom du i fremtiden vil selge noen av eller alle aksjene dine. Vi anbefaler at du, i tilfelle tap eller skade av aksjebrev, på et separat og egnet sted, oppbevarer aksjebrevenes nummer og antall aksjer hvert aksjebrev dekker. Aksjebrev sendes til aksjonærene på deres egen risiko.

Hva må jeg gjøre hvis jeg flytter hjem?

Hvis du bytter bosted, må du informere våre registratorer om den nye adressen din. Hvis du er registrert i Capita Share-portalen (www.capitashareportal.com), kan du informere dem om ny adresse ved å logge inn i porteføljen din. Du vil trenge:

  • aksjonærens fulle navn og folkeregistrerte adresse
  • aksjonærens investorkode

Du vil finne begge disse på aksjebrevet ditt, nylig utstedt utbyttekupong eller annen korrespondanse fra oss.

Du kan også endre adresse i skjemaet som du finner på nettsiden deres,www.capitaregistrars.com (Merk: Lenken åpnes i nytt vindu i nettleseren.) under «Aksjonærer og ansatte», fulgt av «Brosjyrer og skjema». Når du har fylt ut og signert skjemaet, sender du det pr. post til Capitas adresse Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Hva må jeg gjøre hvis jeg bytter navn?

Hvis du endrer navn, ber vi deg skrive til registratorene og oppgi nytt navn og tidligere navn. Du bør legge ved en sertifisert kopi av vigselsattesten din eller annet dokument som viser navneendringen sammen med aksjebrev(ene) og eventuelle ubetalte utbyttesjekker som står i ditt gamle navn. Registratorene vil så utstede dem på nytt. Hvis du også har byttet adresse, må du gå til «Hva må jeg gjøre dersom jeg har byttet hjemsted»?

Hvordan rapporterer jeg dødsfallet til en registrert aksjonær?

Hvis du administrerer et bo, kan du bli nødt til å overføre aksjene til navnene på de begunstigede eller selge postene.

Neste steg er å skrive til vår registrator på:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

De vil så midlertidig markere dette i registeret slik at, så fremt det lar seg gjøre, ingen utbyttebetalinger blir utstedt i aksjonærens navn. De vil også sende deg skjemaene du må fylle ut. Vennligst kontakt registratorene våre skriftlig eller via telefon slik at de kan veilede deg gjennom prosessen.

Jeg har mistet utbyttesjekken min. Hvordan får jeg en ny?

Hvis du mister en utbyttesjekk før du har hevet den og overført til din bankkonto, ber vi deg ta skriftlig kontakt med våre registratorer. Capita vil så kunne utstede en ny sjekk til deg. Vennligst merk at administrasjonskostnader kan påløpe.

Utbyttesjekken min er gått ut på dato.

Hvis du sender en utdatert sjekk til våre registratorer, vil de utstede en ny. Du kan bli pålagt et administrasjonsgebyr.

Kan jeg få utbyttet utbetalt til bankkontoen min?

Dette er mulig hos de fleste banker og boligbyggelag i Storbritannia. Dette blir noen ganger omtalt som «betalingsinstruks» eller »utbyttefullmakt». Det er enkelt å gi fullmakt til utbetaling av utbyttet: Utbyttet vil settes inn på kontoen din på betalingsdatoen, og skatteopplysninger om utbyttet ditt blir sendt deg på din registrerte adresse.

Hvis du er registrert i Capita Shareportal, kan du gi instruksjoner online.

Hvis du foretrekker å sende skriftlige instruksjoner, eller posten din står i flere navn eller tilhører en bedrift, skriver du bare ut utbytteinstruksskjemaet fra lenken "Skjema", fyller det ut og sender det til registratoren.

De vil gjøre så godt de kan for å registrere forespørselen din i tide til neste utbytte. Retten til utbytte blir imidlertid som regel kalkulert en eller to måneder før utbyttet faktisk blir utbetalt. Hvis forespørselen din mottas etter dette, vil du motta utbyttet i form av eksisterende betalingsmetode, men de vil sørge for at instruksjonen registreres før påfølgende utbetaling.

Aksjonærer bosatt utenfor Storbritannia bes gå til www.capitashareportal.com under "Aksjonærer og ansatte", Internasjonale utbetalinger for å laste ned riktig fullmaktsskjema for landet du er bosatt i.

Kan jeg ta ut utbyttet mitt som aksjer i stedet for kontanter?

På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å gjøre dette.

Hva betyr begrepene «ex dividend» og «record date»?

Før vi annonserer hvert utbytte, og i konsultasjon med London Stock Exchange, setter vi en dato hvor aksjene vil bli solgt uten rett til utbyttet. Dette er kjent som «ex-utbytte». Før denne datoen har de status som «cum-utbytte».

Hvis du kjøper aksjer før dato for «ex-utbytte», har du derfor rett til å motta utbyttet som nylig ble annonsert. Hvis du kjøper på eller etter denne datoen, i ex-utbytte-perioden, vil utbyttet kunne utbetales til forrige eier.

Utbyttet utbetales til aksjonærer basert på antall aksjer som står oppført i aksjeregisteret ved tidsfristen («registreringsdag»). Registreringsdag er to dager etter ex-utbytte- dato. Hvis du mottar utbytte etter at du nylig har solgt aksjene dine, og ikke er sikker på om dette rettmessig tilhører deg, må du kontakte agenten som handlet på dine vegne i salget. Avhengig av salgsbetingelsene, kan det være den nye eieren som har rett til utbyttet.

Hvordan overfører jeg aksjene mine til en venn eller slektning?

Hvis du ønsker å gi eller selge aksjene dine til noen du kjenner kan du overføre posten din ved hjelp av et «aksjeoverføringsskjema». Dette skjemaet kan lastes ned fra nettsiden til vår registratorwww.capitashareportal.com (Merk: Denne lenken vil åpne siden i nytt vindu i nettleseren.) under ‘Brosjyrer og skjema’. Når du har fylt ut og signert skjemaet, sender du det i posten til Capita Registrars.

Aksjebrevet mitt er tapt/stjålet – hvordan får jeg et nytt?

Hvis du har mistet ditt aksjebrev, må du gi beskjed til våre registratorer så raskt som mulig. Dette kan gjøres over telefon eller skriftlig. Capita vil da veilede deg gjennom prosessen med å skaffe et duplikat av aksjebrevet. Avhengig av verdien på aksjene som omfattes av aksjebrevet, kan et gebyr påløpe.

Hvis aksjebrevet ditt er stjålet, må du kontakte politiet og få et anmeldelsesnummer. Når du har fått et slik anmeldelsesnummer, må du skrive til Capita og informere om tyveriet, samt oppgi anmeldelsesnummeret. Capita vil så veilede deg gjennom prosedyren.